Moottoriveneen hinta: Kustannukset eri veneilymuodoissa

purje- ja moottoriveneitä

Veneilyyn liittyen on nykyään tarjolla useita erilaisia veneen omistusmuotoja: oma vene, vuokravene tai yhteiskäyttövene (esim. Skipperi Fleet tai Seapoint kausivene). Mutta kuinka löytää se itselleen parhaiten sopivin vaihtoehto?

Veneen omistusmuotoja on vertailtu kvalitatiivisesti tarkemmin toisessa artikkelissa. Siksi tässä artikkelissa keskitytään tarkemmin kvantitatiiviseen vertailuun eli eri omistusmuotojen kustannuksiin.

Oletukset laskelmien takana

Täydellisen veneilyn kustannusvertailun tekeminen olisi haastavaa. Siksi tässä artikkelissa onkin päädytty sen sijaan havainnollistamaan kustannuksia erilaisissa esimerkkitapauksissa. Ajatuksena on verrata veneen vuokraamisen, omistamisen ja yhteiskäyttöveneiden vuosittaisia kustannuksia toisiinsa.

Yhteiskäyttövene

Yhteiskäyttöveneeksi esimerkkiin on valittu Skipperi Fleet -palvelu (entiseltä nimeltään Skipperi kaupunkivene) ja sen kaksi erilaista palvelupakettia: 1) veneily arkipäivinä (ma-pe) ja 2) veneilyn kaikkina viikonpäivinä (ma-su). Skipperi Fleet -palvelussa on käytössä erilaisia veneitä ja yksi yleisimmistä veneistä on Yamarin Cross 57 BR 100hv moottorilla. Tämä malli on hyvä yleiskäyttöinen avovene ja rekisteröity maksimissaan kuudelle henkilölle. Siksi se on valittu tähän kustannusvertailuun lähtökohdaksi.

Oma vene

Vertailun tasapuolistamiseksi omaksi veneeksi on valittu kaksi erilaista esimerkkivenettä: 1) noin kolme vuotta vanha Yamarin Cross 57 BR -vene 100hv moottorilla sekä 2) halvempi noin 10 vuotta vanha Yamarin 56CC -vene 100hv moottorilla. Uudemman moottoriveneen hinta on noin 34 000 euroa ja vanhemman veneen hinta noin 15 000 euroa. Lähtökohtana laskelmissa on, että vene ostettaisiin kokonaan lainalla, mikä maksettaisiin takaisin viiden vuoden kuluessa.

Vuokravene

Vuokra-veneiden kirjo on huomattavasti suurempi ja hintahaitari vaihtelee karkeasti noin 100 ja 150 euron välillä. Niinpä esimerkissä päädyttiin käyttämään hieman Skipperin venettä edullisemman luokan venettä, minkä päiväkohtainen vuokrahinta on noin 125 euroa. Tarkemmat oletukset löytyvät ao. kuvasta.

Oletukset kustannusten laskemista varten
Kustannusvertailussa käytetyt oletukset

Vuokravene, Skipperin Fleet ja oma vene – kustannusten vertailu

Kustannusten vertailu suoritettiin laskemalla kunkin esimerkin mukaisen omistusmuodon vuosittaiset kustannukset (pois lukien bensat) ja suhteuttamalla ne veneen käyttömäärään vuodessa päivissä mitattuna. Skipperin Fleet -veneiden kohdalla kustannukset eivät ole riippuvaisia veneilyn määrästä ja ovat siten kiinteät. Hieman yksinkertaistaen saman voidaan olettaa pätevän myös omaan veneeseen (toki todellisuudessa mm. huollon tarpeet, kuluvien osien uusiminen ja arvon alenema riippuvat veneilymäärästä, mutta pidetään tämä esimerkki yksinkertaisena). Niinpä vuokravene on ainoa esimerkin omistusmuodoista, missä kustannukset ovat suoraan riippuvaisia veneilypäivien määrästä.

Vertailun tulokset on esitetty kahdessa ao. kuvassa. Kuvien perusteella voidaan todeta, että esimerkin mukaisilla oletuksilla laskettaessa vuokravene on omistusmuotona edullisin, mikäli veneilypäiviä kertyy maksimissaan seitsemän kappaletta vuodessa. Tällöin vuokraveneilyn kustannukset pysyvät alle Skipperin arkipäivien veneilyn sisältämän palvelupaketin (954e).

Mikäli veneilypäiviä kertyy 8 tai enemmän, mutta enintään 12 kappaletta ja veneily onnistuu arkipäivisin, on taloudellisin vaihtoehto valita Skipperi Fleet -palvelu arkipäiville. Veneilypäivien lukumäärän kasvaessa 13:sta mutta enintään 20:sta kappaleeseen kannattaa valinta suunnata joko Skipperin arkipäivät tai kaikki viikonpäivät sisältävään pakettiin.

Mikäli veneilyä kertyy 21 tai maksimissaan 28 päivää, tulee vaihtoehdoksi mukaan myös halvemman luokan (esimerkin Yamarin 56CC) oma vene. Veneilypäivien määrän kohotessa 29 tai sen yli myös oman Yamarin Cross 57 BR -veneen omistus voi olla taloudellisesti järkevä vaihtoehto.

Veneilyn omistusmuotojen kustannusvertailu
Veneilyn kustannukset suhteessa vesillä vietettyjen päivien lukumäärään vuodessa
Kustannusten vertailu taulukossa
Esimerkin kustannusvertailun tulokset taulukossa

Johtopäätökset

Johtopäätöksenä esimerkin mukaisista laskuista voidaan todeta, että satunnaisesti veneileville vuokravene on todennäköisesti taloudellisin vaihtoehto. Mikäli veneillessä tulee vietettyä useampia päiviä, saattaa yhteiskäyttövene (kuten Skipperi Fleet tai Seapointin kausivene) olla taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Oman veneen hankintaa kannattaa harkita, mikäli veneilyä kertyy huomattavan paljon (tämän esimerkin kohdalla yli 20 päivää vuodessa).

Vaikka kustannukset antavat hyvää osviittaa veneilijälle parhaiten sopivasta veneen omistusmallista, tulee myös muita omistusmalleihin liittyviä tekijöitä ottaa huomioon. Esimerkiksi yhteiskäyttöveneiden (ja toisinaan myös vuokraveneiden) saatavuus saattaa asettaa haasteita toivotun veneilymäärän saavuttamiseksi. Lisää tietoa veneen eri omistusmalleista löytyy toisesta artikkelista. Lue myös omista kokemuksistani yhteiskäyttöveneistä täältä: Skipperi Fleet kokemuksia.

Huom! Artikkeli on kirjoitettu oman parhaan ymmärryksen mukaan. Tuotteiden ja palveluiden ehdot ja hinnat saattavat kuitenkin muuttua ajan myötä ja siksi kannustan lukijoita tarkastamaan ehdot ja hinnat palveluntarjoajien omilta nettisivuilta ennen ostopäätöksen tekoa.